Legal Toogethr Events

Spelregels Toogethr Events

Vooraf is het van belang te weten dat de rol van Toogethr Events bij het gebruiken van de ‘Toogethr Events App’  alleen het onderhouden en faciliteren van die App omvat. Het zijn de chauffeur en de passagier(s) die de spelers zijn bij het gebruik van de Toogethr Events App. Zij moeten dan ook zich richten tot wat zij onderling afspreken.

Toogethr Events heeft een model P2P overeenkomst ontwikkeld en op deze website geplaatst (P2P) die de chauffeur en de passagier(s) moeten gebruiken om via de Toogethr Events App tot gezamenlijke voordelen te komen. Zij zullen zich aan die spelregels moeten houden en dat zal hen ook gevraagd worden bij het verkrijgen van toegang tot de Toogethr Events App

Verder zijn op het gebruik van de Toogethr Events App van toepassing de gebruikersvoorwaarden waar zowel de chauffeur als de passagier(s) zich aan moeten houden (EULA)

Toogethr Events past verder een privacy beleid toe dat ook op deze website is opgenomen (privacy). aangezien via de Toogethr Events App privacygegevens kunnen worden uitgewisseld.